daneshtizhooshanبا سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید.
پایان نامه موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

تعداد صفحات فايل:96

پایان نامه موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

قيمت فايل فقط 7,000 تومان

پایان نامه موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

پیشگفتار
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و ی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وی ایران را هموار سازد.

فهرست:

پیشگفتار

دولت مدرن

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ساختار قدرت در ایران قدیم

تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت

تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی

تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

روانپارگی اجتماعی

دولت مدرن

درآمد

شاخص های دولت مدرن

جایگاه و نقش دولت

منشا و درجه استقلال دولت

ظرفیت دولت

قدرت دولت

پیدایش دولت مدرن

نظریه های دولت مدرن

درآمد

کثرت گرایی

نخبه سالاری

مارکسیسم

گزینش اجتماعی

نهادگرایان

فراساختارگرایی

منابع


دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام ی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است. از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم ی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه <<کارفرما - کارگزار>>، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب

قيمت فايل فقط 7,000 تومان


بانک پایان نامه دانش]]>
پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

تعداد صفحات فايل:59

پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

قيمت فايل فقط 8,000 تومان

خريد

پروژه بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

چکیده:

مقاله نشان مىrlm;دهد <<ولایت مطلقه فقیهrlm;>> به آن مفهوم كه امامrlm;<<رضrlm;>> مد نظر داشتند، از همانrlm;ابتدا و نخستین مكتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظریه ولایت فقیهrlm;و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهrlm;اىrlm;خلقrlm;الساعة و شخصى خواندهrlm;اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهrlm;اند.

مقدمه

پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یكى ازكهنrlm;ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانهrlm;هاى سلطنت و <<اندیشه ى شاهىrlm;>>، جمهورى اسلامى رابرپایه <<نظریه ولایت مطلقه فقیهrlm;>> امامrlm;خمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتrlm;ولىrlm;فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهrlm;اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصیل دراین بارهrlm;نظریهrlm;پردازى كردهrlm;اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىrlm;اختیارات ولى فقیه و همrlm;طرازى آن بااختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىrlm;باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ایشان آمده است.

.

مفهوم <<ولایتrlm;>>

<<ولایتrlm;>> به معناى محبت و نصرت و یارى كردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتrlm;به معناىrlm;حكومت است. در این خصوص مىrlm;توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره كرد:

<<در اصطلاح، <<ولایتrlm;>> به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىrlm;باشد و در حقیقتrlm;بیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه <<ولایتrlm;>> به كسرو او - سلطه برغیر به حكم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىrlm;باشد. این سلطه مىrlm;تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.>> (1)

باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنینrlm;سلطهrlm;اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىrlm;باشد.

قيمت فايل فقط 8,000 تومان

خريد


بانک پایان نامه دانش]]>

 

 

۱- همه ی اعداد به غیرازصفر بر یک بخش پذیر هستند.
۲- عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش زوج باشد
۳- عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
۴- عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.(عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد )

۵- عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکانش صفرو5باشد.

۶- عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و 3 بخش پذیر باشد.
۷- عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
۸- عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.( عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد )
۹- عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر 9 بخش پذیر باشدوابن عددحتما به3بخش پذیراست.
۱۰- عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

۱۱- عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
۱۲- عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
۱۳- عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد.
۱۴- عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
۱۵- عددی بر 15 بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
۱۶- عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد

 

۱۷-عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر رقم یکان آن را ۵ برابر کنیم و آن را از عدد حاصل از حذف یکان عدد اولیه کم کنیم حاصل بر 17 بخش پذیر شود. 
۱۸-عددی بر بخش پذیر است که هم بر 9 و هم بر 2 بخش پذیر باشد. 
۱۹-عددی بر 19 بخش پذیر است که 2 برابر یکان آن به اضافه بقیه ارقام آن بر 19 بخش پذیر باشد.
۲۰-عددی بر 20 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 و رقم دهگانش زوج باشد.

۲۱-عددی بر 21 بخش پذیر است که بر 3 و 7 بخش پذیر باشد. 
۲۲-عدد بر 11 و 2 بخش پذیر باشد. 
۲۳-اعدادی بر 23 بخش پذیر ند که اگر رقم یکان آنها را 7 برابر کرده و با بقیه ارقام شان جمع کنیم حاصل بر 23 بخش پذیر است.
مثال : 253 بر 23 بخش پذیر است زیرا 46=25+21=25+3×7 
و 46 بر 23 بخش پذیر است. 
۲۵-اعدادی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 25 بخش پذیر باشد.

باتشکرازشماصالح نواب منش

 
 


با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد در محيط آفيس ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ و يا بالاتر به تايپ با فونت نستعليق بپردازيد

مزيت استفاده از اين برنامه نسبت به برنامه هاي مشابه در موارد زير است :

۱ سازگاري كامل با با ويندوز ايكس پي

۲ همانند برنامه هايي از قبيل كلك نيست كه خيلي قادر به استفاده از برنامه نباشند

۳ استفاده بسيار آسان از برنامه (تايپ متن مورد نظر خود و انتخاب فونت نستعليق از فونتهاي موجود )
و …
 1. براي دانلود برنامه ابتدا بريد به اين صفحه و بر روي دكمه Free كليك كنيد ، سپس با تايپ كد امنيتي نمايش داده شده ، مي توانيد نرم افزار خوش نويس را دانلود كنيد .

  جهت نصب نرم افزار هم كافي است بعد از دانلود ، فايل Setup را اجرا نماييد ، توجه داشته باشيد كه Office نبايد در حالت اجرا باشد .

  سپس به برنامه Word رفته و متن مورد نظر خود را تايپ كنيد ، سپس از فونت هاي موجود فونت NASTALIQ را نصب كنيد .

  قابل ذکراست اين نرم افزار فقط براي نسخه هاي آفيس ۲۰۰۳ و ايكس پي قابل اجرا مي باشد .

  حجم: ۱.۷۴۳ مگابایت

  دانلود برنامه

چند روز پیش آموزش این رو گذاشتم اینم نرم افزارش

فرهنگ لغت بابي لون

اين ويرايش از بابي لون داراي سيستم مترجم کامل متن مي باشد. بدين معني که قادر است عبارات و جملات تا 50 لغت را ترجمه نمايد. بعلاوه داراي مبدلي است که قادر است تفاوت مابين اعداد و واحدها را تشخيص داده و پول کشورهاي مختلف را به هم تبديل کند. بابي لون ، براي کمک به تلفظ شما ، کلمات را بصورت صوتي تلفظ نمود و آنها را با نمادهاي فونونيک عرضه مي نمايد. همچنين قابليت جديدي در اين ويرايش به آن اضافه شده که به شما را در نوشتن صحيح کلمات ياري مي نمايد.
حجم : 9.9 مگابايت

Babylon 6 includes a full text translator service that can handle sentences and passages of up to about x characters (about 50 words). Babylon 6 includes a conversion utility that recognizes different types of numbers and units and converts these values into different currencies, units of measure or time zones.
Babylon 6 also provides audio pronunciations and phonetic symbols to help users hear and pronounce terms correctly. Babylon 6 includes writing aids, such as cross-translation, conjugations and direct paste, to help users who are not fluent in English compose better texts in English.

Download 9.9 Mb
Crack
Home Page


نسخه جدید نرم افزار پر طرفدار یاهو مسنجر نیز عرضه شد!

این نسخه در حال حاضر به صورت آزمایشی منتشر شده و دارای ویژگی های جدید زیر است:
- تماس رایگان تلفنی بین دو کامپیوتر (PC-to-PC) و تماس بین کامپیوتر و تلفن با کمترین هزینه
- قابلیت پذیرش پلاگین (Plugins) برای Yahoo! services, eBay,

حجم: 9.53MB

دانلود

نظر یادت نره ها


     Google Moms


صفحه‌ای برای اكرام مقام مادران گوگلرها


Google AdSense for domains
این سرویس به ثبت‌كننده‌های دامنه‌های اینترنتی اجازه می‌دهد كه جاهای خالی صفحات‌شان را با AdSense پر كنند كه این تبلیغات متناسب با نام دامنه ثبت شده انتخاب می‌شوند.


Google Sets
قدیمی‌ترین محصول گوگل است كه هرگز از لابراتور گوگل تایید نگرفت. با استفاده از گوگل‌ست مجموعه‌ای از آیتم‌ها را فقط با چند مثال می‌توان ساخت.


با گوگل از سهام باخبر شوید
گوگل اطلاعات بنیاد سهام و مبادلات را از سال 2001 فراهم كرده است.


گوگل نتایج جستجو را نمی‌فروشد!
گوگل درباره حفظ امانت و راستی در نتایجش سخن می‌گوید و به این سوال نیرنگ‌آمیز زیر پاسخ می‌دهد، در هر كجای جهان هرچیزی به نظر می‌رسد كه برای فروش باشد، چرا تبلیغ دهندگان نمی‌توانند رتبه بهتری در نتایج جستجو خریداری كنند؟


Google WiFi
گوگل‌وای‌فای، سرویس وای‌فای رایگان برای كوه‌هایی است كه در دید كلاینتی باشند كه دسترسی ایمن گوگل را فراهم می‌سازد.


Google Newsletter
شما از وجود وبلاگ گوگل باخبرید، اما شما نمی‌دانید كه گوگل یك خبرنامه هم دارد كه دوستان گوگل نام دارد، شما میتوانید به آرشیو كامل آن دسترسی پیدا كنید.


سفر كاد به جرسی
یك دوچرخه، یك گوگلر و یك مسیر واقعا طولانی!


تخم‌مرغ‌های عید پاک گوگل
یك بازی تحت جاوا با یک خرگوش عید پاك!


منبع: Google System


مخلوطبه معنی درآمیخته شدن دو ماده یا بیشتر با هم است.در شیمی، مخلوط کردن دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر را مخلوط می گویند، اما نه آنگونه که ترکیب شیمیایی به وجود آمده باشد.مخلوط اشاره ای است به ترکیب فیزیکی دو یا چند ماده که هویتشان (هرچند به سختی قابل تشخیص باشد) باقی مانده است.

مخلوط، محصول ترکیب فیزیکی مواد شیمیایی است به گونه ای که بعد از این مرحله ترکیبات شیمیایی، یا عناصر مخلوط شده، به مواد شیمیایی دیگری تبدبل نمی شوند و خواص اولیه خود را حفظ می کنند.به رغم تغییر نکردن خاصیت شیمیایی این ساختار، مخلوط به دست آمده ممکن است از لحاظ فیزیکی تغییر کند، از جمله این تغییرات می توان تغییر خاصیتنقطه ذوبمواد را نام برد. با آمیختن مواد مختلف با هم می توان انواع گوناگونی از مواد مخلوط یا نا خالص به حالت جامد، مایع و گاز به وجود آورد. مخلوط ها می توانند مایع در مایع، گاز در گاز، جامد در جامد، گاز در جامد، جامد در گاز، جامد در مایع و گاز در مایع باشند.

مخلوط را می توان به دو گونه همگن یا ناهمگن نام گذاری کرد.در مخلوط همگن، تمامی مواد به صورت یکسان با یکدیگر در آمیخته می شوند و مخلوطی یکدست و غیرقابل تشخیص (به صورت چشمی) به دست می آید. اما در مخلوط ناهمگن نوع مواد و ترکیباتی که در آن استفاده شده است را به راحتی می توان مشخص کرد و در آن، مواد به صورت کامل با یکدیگر مخلوط نشده اند.

عناصر و موادی که باعث ایجاد مخلوط همگن می شوند عبارتند از: مخلوط اکسیژن و نیتروژن، شکر، نمک، و بسیاری از مواد حل شونده در آب، که مخلوطی همگن هستند به گونه ای که مواد به صورت یکدست در آن حل می شوند.

معلق ماندن آرد در آبهورمونماده ای شیمیایی (پروتئینیواستروئیدی) است که مقدار بسیار کم از غدد درون ریز بدن ترشح می شود و به صورت اندام هدف روی سلول های خاصی تاثیر می گذارد و عمل یا اعمال را تنظیم می کند.مقدار هورمون ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و بادستگاه عصبیتنظیم می شود. از آنجایی کههیپوفیز(غده زیر مغزی) بر روی فعالیت تمامی غدد نظارت دارد و خود هیپوفیز توسطهیپوتالاموسکنترل می گردد میزان ترشحات هورمون ها تنظیم می وشد و اینگونه دستگاه عصبی با دستگاه هورمونی ارتباط پیدا می کنند.

اندام هدف

اندام هدف عبارت است از مجموعه خاصی از سلول های حساس به یک هورمون.(به عبارت دیگر هورمون های ترشح شده فقط فعالیت آن سلول را کنترل میکند.)

انواع

Endocrine glands in the human head and neck and their hormones

به روش های مختلفی می توان هورمونها را تقسیم بندی کرد بر اساس ساختار، اندام تولیدکننده یا محل ترشح

 • بر اساس ساختار مولکولی دربدن انسانچهار نوع کلی هورمون وجود دارد:هورمون های استروییدیمانند هورمونهای جنسی،آمینو اسیدی، هورمونهایی که از اسیدهای چرب مشتق می شوند و هورمون هایپپتیدی. گیرنده های هورمون های آمینو اسیدی در روی سلول های هدف قرار دارد و گیرنده های هورمون های استروییدی در سطح سلول قرار دارند.
 • بر اساس اندام تولیدکننده هورمون دربدن انسانمانند: هورمونهای هیپوفیزی، هورمونهای تیروئیدی، هورمونهای غده فوق کلیوی، هورمونهای جنسی و .
 • بر اساس محل ترشح: غدد درونریز مانند هیپوفیز،هیپوتالاموسوتیروئیدفوق کلیه، معده دوازدهه(ابتدای روده باریک)اپی فیز، کبد تخمدان ها در ن، غدد برون ریز مانند غدد بزاقی، اشکی و (درن) و پانکراس و کبد و بیضه ها (در مردان).

هورمون های استروییدی

این هورمون ها دارای هسته ای هستند که از کلسترول مشتق می شوند. هورمون های قشر فوق کلیه (کورتیزول و آلدوسترون)، هورمون های تخمدان ها (استروژن و پروژسترون)، هورمون بیضه هاتستوسترونو هورمون جفتاستروژنوپروژسترونبه طور کلی هورمون های غدد تولید مثل و متابولیت های فعال ویتامین D جزو این دسته اند.

هورمون های پپتیدی

هورمون هایی که بین سه تا ۱۹۹آمینو اسیددارند در این گروه قرار می گیرند مثلهورمون رشد،انسولین،هورمون ضد ادراری. این هورمونها می توانند پپتید ساده باشند مانندانسولینیاگلیکوپپتیدمانندFSHوLH

Endocrine Alimentary system en.svg

هورمونهایی که فقط از یک اسیدآمینه (مشتقات اسیدآمینهتیروزین) تشکیل یافته اند که شامل هورمونهای تیروییدی وکتکول آمینهامی باشند برخی از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می شوند. کاتکول آمینها عبارتند ازدوپامین،آدرنالینو نورآدرنالین.

هورمون های پروستانوئیدی

این گروه تحت عنوانپروستاگلاندین هاشناخته می شوند و از اسیدهای چرب غیراشباع ساخته می شوند. در برخی تقسیم بندیها این گروه را از هورمونها مجزا می نمایند.

تعدادی از هورمونها

معروفترین هورمون های بدن عبارتند از هورمون کاهنده قند خون(انسولین)، هورمون افزاینده قند خون(گلوکاگون)،هورمون رشد (سوماتوتروپین)، هورمون هایتیروئید،پاراتورمون،کلسی تونین،کورتیزول، هورمون های جنسی (مانندتستوسترون،استروژنوپروژسترون)رنین،آلدوسترون،آنژیوتانسین،هورمون ضد ادراری،اکسی توسین،پرولاکتینو.

گیرنده های هورمونها

اولین مرحله برای شروع اثر هورمون، اتصال به گیرنده های اختصاصی در سلول هدف است. سلول هایی که چنین گیرنده هایی ندارند به هورمون پاسخ نمی دهند به همین دلیل است که هورمونها اختصاصی عمل می کنند. گیرنده های هورمون ها در غشاء سلول هدف، در سیتوپلاسم یا در هسته قرار دارند. پس از اتصال هورمون به گیرنده خود، معمولاً زنجیره ای از واکنش ها درسلول آغاز می شود که هر مرحله آن، از مرحله قبلی قوی تر است. در نتیجه مقدار بسیار کمی از هورمون می تواند تأثیر بسزایی در سلول های متعدد داشته باشد.

موقعیت انواع گیرنده های هورمونی عبارت است از:

گیرنده در سطح یا غشاء سلولی: این نوع گیرنده ها مخصوص هورمون های پپتیدی وکاتکول آمین هاهستند.

گیرنده در داخلسیتوپلاسم: گیرنده های مربوط به هورمون های استروئیدی اغلب در سیتوپلاسم قرار دارند.

گیرنده در داخل هسته: گیرنده های مربوط به هورمونهای تیروئید در هسته قرار دارند.

البته این را هم باید بدانیم که تعداد گیرنده ها و نیز حساسیت آن ها به هورمون نیز بسیار مهم است. برخی از هورمون ها موجب افزایش و برخی سبب کاهش تعداد گیرنده می شوند.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

quolereesi goalonline elopehes throstemwoodgrajs paspobytar simpcastrawas tarhdecor malakehchat peldekani deltahoghoghi